26. October 2021,
meniny má Demeter.O násO nás

Cenníky

Partneri

Kontakt

Fotogaléria
ISO

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE

"Záchranka s históriou"


Záchranna služba Kosice je štátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností.
Vznikla 1.1.1991 v súvislosti s delimitáciou KÚNZ vydaním Zriaďovacej listiny MZ SR podľa zákona SNR č. 174/1989 Zb., zákona SNR č. 518/1990 Zb. sa ZS Košice stala samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, na dobu neurčitú. Za vznik a prvý rozvoj možno považovať deň 1.2.1952 vtedy pod názvom Záchrannej dopravnej služby KÚNZ-u.
 
  Predmetom činnosti Záchrannej služby Košice je zabezpečenie špecializovaných činností pre zvládnutie stavov ohrozujúcich život na mieste ich vzniku a transport pacientov do zdravotníckeho zariadenia až do prijatia na klinické pracovisko.
Záchranná služba Košice poskytuje nepretržite neodkladnú a urgentnú prednemocničnú starostlivosť na území mesta Košice, Košice-vidiek a dnes už aj Košického kraja na základe tiesňového volania na telefónne čísla "155" a "112".
 
  Okrem tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné  prevozy a transporty pacientov, novorodencov v rámci celého Slovenska a Európy.


  Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, na lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk. Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, prednášatelia na kongresoch, inštruktori prvej pomoci, úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží.

 

  Naši lekári, zdravotnícki záchranári, sestry a vodiči Ambulancií na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb. Na základe osvedčenia o akreditácií kurzu prvej pomoci vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytujeme kurzy prvej pomoci.

© Záchranná služba Košice 2020
Technické riešenie MiBe RS 2009 *
*