03. August 2021,
meniny má Jerguš.CenníkyO nás

Cenníky

Partneri

Kontakt

Fotogaléria
ISO

CENNÍK

Za Kurz prvej pomoci, Kurz inštruktora prvej pomoci, Program sústavného vzdelávania NPŽF  Workshopy , Zážitkové kurzy prvej pomoci a Ukážky prvej pomoci

 

Druh poskytovanej služby

Základná cena

Cena za km jazdy

Akreditované kurzy prvej pomoci

Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZS KE a ich rodinných príslušníkov:

(rodičia, súrodenci, deti, )

0,- € / osoba

0,79 € / km

Kurz prvej pomocia používanie AED

(Max 15 účastníkov)osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch

(8 vyučovacích hodín) (realizuje 1 inštruktor)

20,- € /osoba

0,79 € / km

Kurz prvej pomocia používanie AED

(Max 15 účastníkov) osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch (8 vyučovacích hodín) (realizuje 1 inštruktor)

200,- € / cena  za celý kurz

0,79 € / km

Kurz inštruktora prvej pomoci (Max 15 účastníkov)

osvojenie si vedomostí a zručností vyučovania základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pre laikov pri život ohrozujúcich stavoch  (24 vyučovacích hodín) (realizuje 1 inštruktor)

 

 

 

 

 

250,-€ / osoba

0,79 € / km

Program sústavného vzdelávania NPŽF

NPŽF Neodkladná podpora životných funkcií

(8 vyučovacích hodín)

35,- € / osoba

0,79 € / km

NPŽF Neodkladná podpora životných funkcií (Max 15 účastníkov) podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov  (8 vyučovacích hodín)

350,-€ / Cena za celý programu sústavného vzdelávania

0,79 € / km

Ukážky prvej pomoci a práce záchranárov

Workshop RZP 4 hod.

 (realizujú 2 záchranári - inštruktori)

150,- € / workshop

 

0,79 € / km

Workshop RZP 8 hod.

  (realizujú 2 záchranári - inštruktori)

250,-€ / workshop

0,79 € / km

Workshop – ukážky prvej pomoci

Zamestnanci ZS KE

0

0,79 € / km

 

 

 

  

 

© Záchranná služba Košice 2020
Technické riešenie MiBe RS 2009 *
*