30. November 2021,
meniny má Ondrej, Andrej.O násO nás

Cenníky

Partneri

Kontakt

Fotogaléria
ISO

 Vitajte na stránke kurzov prvej pomoci ZÁCHRANNEJ SLUŽBY KOŠICE

 

 

Záchranná služba Košice

Rastislavova 43

041 91 Košice

mobil: 0940641345

email: miroslav.nagy@zske.sk

 

 

   Záchranná služba Košice je držiteľom osvedčenia o akreditácií

"KURZU PRVEJ POMOCI"

"KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI"

"NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ"

ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 


PONÚKAME:

KURZ PRVEJ POMOCI

 

Kurz prvej pomoci vyučujú profesionálni záchranári - ľudia z praxe, veľkými skúsenosťami a oprávnením vyučovať kurzy prvej pomoci.

Individuálnym prístupom k jednotlivcovi sa snažia docieliť dostatočné pochopenie, osvojenie si a úspešné zvládnutie vyučovanej problematiky.


KURZ PREBIEHA V 3 FÁZACH:

 • Teoretická časť - je zameraná na osvojenie si všeobecných zásad pri pskytovaní prvej pomoci (so zameraním nielen úrazových stavov, ale aj akútných neúrazových stavov  ako napr. srdcový záchvat, mozgová cievna príhoda, dusenie sa, krčové stavy ... ).
 • Praktická časť - aplikácia a nácvik teoretických vedomosti v simulovaných podmienkach.
 • Test - sa skladá z praktickej skúšky a teoretického testu.

Po úspešnom zvládnutí skušky sa absolventovi vydá diplom a potvrdenie o absolvovaní kurzu.

 

Absolvent kurzu prvej pomoci je po osvojení teoretických, odborných vedomostí a praktických zručností pripravený zhodnotiť závažnosť náhlej príhody úrazového aj neúrazového charakteru, zhodnotiť miesto nehody, eliminovať nebezpečenstvo, poskytnúť prvú pomoc a aktivovať záchranný reťazec.

 

KURZ PRVEJ POMOCI JE URČENÝ: 
 

 • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov,
 • pre zamestnancov vrámci bezpečnosti práce,
 • pre širokú laickú verejnosť,
 • pre každého.


KURZ INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI

 

 

Kurz inštruktora prvej pomoci trvá najmenej 24 vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická a praktická časť.  Praktická časť je určená na didaktiku vyučovania kurzu prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

Vo vzdelávacom procese kurzu inštruktora prvej pomoci sa využíva najmä názorná ukážka, riešenie problémových pedagogických situácií a videotréning. Využíva sa forma prednášok, počítačovej prezentácie, výcviku na počítačom kontrolovaných trenažéroch, riešenie modelových situácií, svojpomoc, vzájomná pomoc, samovzdelávanie.

 

 

Študijný program: NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

 

 

Študijný program je vhodný pre zdravotníckych pracovníkov (podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) vrámci sústavného vzdelávania. Je zameraný na zdokonalenie a získanie nových teoretických a praktických vedomostí v základnej neodkladnej podpore životných funkcií.

 

 

ZABEZPEČÍME:

 • materiálno - technické vybavenie v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z.,
 • flexibilitu výberu termínov kurzov,
 • kvalifikovaný inštruktorský tím,
 • výučbové miestnosti,
 • výhodnú cenu.

 

 


Kurz je možné vyplatiť vopred  v  pokladni Záchrannej služby Košice (od 07.00 do 10.00 hod), alebo priamo prevodom na číslo účtu 7000334141/8180.

© Záchranná služba Košice 2020
Technické riešenie MiBe RS 2009 *
*